Хэрэглэгчийн үйлчилгээ

4 цаг   |   Гэрчилгээтэй   |   120,000

Аливаа байгууллагын амжилтын үндэс нь хэрэглэгч болон оролцогч талуудаа зөв тодорхойлж тэдгээрийг хэрэгцээ хүлээлтийг таньж мэдэх түүнд нийцүүлэх, эсвэл давуулан биелүүлснээр амжилттай оршин тогтнодог билээ. Нэг үгээр хэлбэл байгууллагын оршин тогтнох үндэс нь хэрэглэгч, бүтээгдэхүүн, нөөц, менежмент гэж хэлж болно. Эдгээрийн хамгийн чухал хүчин зүйл болох хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн үйлчилгээний төгөлдөршлийн талаар энэхүү сургалтаар мэдэх боломжтой. 

 • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж 
 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээ 
 • Хэрэглэгчийн санал гомдол шийдвэрлэлт 
 • Хэцүү хэрэглэгчтэй харилцах нь 
 • Хэрэглэгчийн дуу хоолойд шинжилгээ хийж хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох нь 

Борлуулалт, хэрэглэгчийн үнэнч байдал, олон нийтийн нөлөөллийг сайжруулах мэдлэг эзэмших. 

 1. Танхим ба онлайн
 2. Сурах зорилгын дүн шинжилгээ
 3. Сэтгэл ханамжийн судалгаа
 4. Шалгалт /тест/
 5. Гэрчилгээ олгоно
 6. Олон улсын  гэрчилгээ нэмэлт төлбөр төлөөд авч болох боломжтой
 7. Сургалтад хамрагдсан хүнд гарын авлага тараах материал олгоно.

Хэрэглэгчийн үйлчилгээгээ сайжруулахыг хүссэн хэн бүхэнд энэ сургалт маань нээлттэй.