Хувь хүний бүтээмж, харилцаа хандлага

4 цаг   |   Гэрчилгээтэй   |   120,000

Ажлын байр бол хүний 2 дахь гэр. Энэ гэртээ та хамт олонтойгоо сайхан харилцаатай, хэн хэнийгээ хүндэтгэсэн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэн бүтээмж амжилтаа ахиулахыг хүсэж буй хэн бүхэн багийн удирдлага, зан төлөвийн сургалтанд хамрагдах нь боломжтой. 

Өөртэйгөө ажиллаж хувийн амжилтанд хүрэх нь 

 • Нөхцөл байдалд суурьтай хандаж харах өнцөг ба хандлагаа удирдах нь 
 • Алсын хараа ба үр дүнг тооцох сэтгэлгээ 
 • Цаг хугацааг үр бүтээлтэй ашиглах гол зарчим 

Багийн ажиллагааг сайжруулан хамтын амжилтанд хүрэх нь 

 • Хамтдаа хожих сэтгэлгээ  
 • Харилцааны ур чадвар ба зарчмууд 
 • Хүчээ нэгтгэх бусадтай хамтран ажиллах зарчмууд 

Хүний мөн чанар 

 • Цагийн менежмент 

 • Асуудлыг олон талаас харах чадварыг эзэмших 
 • Сэтгэл хөдлөлөө удирдах  
 • Харилцааны ур чадвараа нэмэгдүүлэх 
 • Ажил амьдралынхаа тэнцвэрийг удирдах 
 • Цагийн менежментийг оновчтой хийж ажил амьдрал дээрээ бүтээмж амжилтаа нэмэгдүүлэх 
 • Манлайлах ур чадвараа нэмэгдүүлэх 
 • Хувь хүн болон багийн зорилгыг уялдуулах  гэх мэт олон мэдлэг ойлголтыг энэхүү сургалтаас авах болно.

Сургалтын хэлбэр

 1. Танхим ба онлайн
 2. Сурах зорилгын дүн шинжилгээ
 3. Сэтгэл ханамжийн судалгаа
 4. Шалгалт /тест/
 5. Гэрчилгээ олгоно
 6. Олон улсын  гэрчилгээ нэмэлт төлбөр төлөөд авч болох боломжтой
 7. Сургалтад хамрагдсан хүнд гарын авлага тараах материал олгоно.

 • Энэ сэдвээр сонирхсон хэн бүхэнд энэ сургалт маань нээлттэй 
 • Шинээр удирдах албан тушаалд томилогдсон цаашид карьерээ өсгөх төлөвлөгөөтэй байгаа анхан болон дунд шатны ажилтнууд, удирдлагууд